1400/09/15
شانزدهم آذر هر سال روز بزرگداشت مقام دانشجو نام گذاری شده است روزی که الگوهای بیداری جامعه ما قندچی ها بزرگ نیاها و شریعت رضوی ها شدند در آن روز تاریخ ساز دانشجو فارغ از جنسیت و نژاد فقط و فقط به آزادی ایران عزیز تمام قد در برابر استعمار ایستاد نزدیک به هفت دهه از آن روز می گذرد و خون آن سه شهید والامقام تاریخ بیداری جامعه به دست دانشجویان را رقم زد

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir