1398/10/07
در راستای فعالیت های انجمن های علمی و به منظور آشنا نمودن دانشجویان رشته ی حقوق با محیط دادگاه و بررسی صفر تا صد یک پرونده حقوقی در یک دادگاه به صورت عملی، جلسه ای تحت عنوان " دادگاه مجازی در یک دعوای حقوقی" با همکاری انجمن علمی حقوق برگزار نمود.
•قابل توجه دانشجویان و دانش آموزان محترم شرکت کننده در دومین دوره مسابقه نجات تخم مرغ

1398/12/02

•قابل توجه دانشجویان و دانش آموزان محترم شرکت کننده در دومین دوره مسابقه نجات تخم مرغ

1398/12/04

•قابل توجه دانشجویان و دانش آموزان محترم شرکت کننده در دومین دوره مسابقه نجات تخم مرغ

1398/12/04

•قابل توجه دانشجویان و دانش آموزان محترم شرکت کننده در دومین دوره مسابقه نجات تخم مرغ

1398/12/04

•قابل توجه دانشجویان و دانش آموزان محترم شرکت کننده در دومین دوره مسابقه نجات تخم مرغ

1398/12/04

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir