حذف

ویرایش

 

 

  مقطع تحصیلی  رشته  سرفصل وزارت علوم  چارت پیشنهادی گروه
کاردانی پیوستهالکترونیک-الکترونیک عمومی دانلود دانلود
کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژی الکترونیک دانلوددانلود
کارشناسی پیوستهمهندسی برق دانلوددانلود
کارشناسی ارشدمدارهای مجتمع الکترونیک دانلوددانلود

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir