حذف

ویرایش

 

مدیر گروه حقوق

   نام و نام خانوادگی:  آقای مهرورزی

   مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت،  اقتصاد ، حقوق،کارشناسی ارشد حقوق جزا

   ایمیل: 

   شماره تماس:  608-31031-083

 ساعات حضور:      یکشنبه 15:30-17:30    سه شنبه 15:30-17:30    

 

 

 

کارشناس گروه حقوق

   نام و نام خانوادگی:  فاطمه بهروزی نیا

   مدرک تحصیلی: -

   شماره تماس:  639-31031-083

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه حقوق
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1

کارشناسی پیوسته

حقوق

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir