حذف

ویرایش

 

 

  مقطع تحصیلی  رشته  معرفی رشته
  چارت پیشنهادی گروه

 کارشناسی پیوسته

 حقوقدانلود دانلود

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir