حذف

ویرایش

 

 

  مقطع تحصیلی  رشته  سرفصل وزارت علوم  چارت پیشنهادی گروه

کارشناسی پیوسته

مهندسی خط و سازه های ریلی(ورودی های 97 و ماقبل)دانلوددانلود

کارشناسی پیوسته

مهندسی خط و سازه های ریلی(ورودی های 98 و به بعد)دانلوددانلود

کارشناسی ارشد

سازهدانلوددانلود

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir