حذف

ویرایش

 

 

  مقطع تحصیلی  رشته  سرفصل وزارت علوم  چارت پیشنهادی گروه

کارشناسی پیوسته 

مترجمی   -دانلود 

کارشناسی پیوسته 

تربیت مترجم-دانلود

 کارشناسی ناپیوسته96

مترجمی  -دانلود

 کارشناسی ناپیوسته

مترجمی  -دانلود

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir