حذف

ویرایش

 

رشته و مقطع تحصیلی
عنوان درسگروهنام مدرسروز برگزاریساعتتاریخ امتحانطرح درسجزوه
      دانلوددانلود
      دانلوددانلود

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir