حذف

ویرایش

 

مدیر گروه صنایع

   نام و نام خانوادگی:  سیامک آزادی

   مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بازاریابی

   ایمیل: azadi.jdk@gmail.com

   شماره تماس:  .-31031-083

 ساعات حضور:      یکشنبه 15:30-17:30    سه شنبه 15:30-17:30    

 

 

 

کارشناس گروه صنایع

   نام و نام خانوادگی:  شیوا قربانی

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

   شماره تماس:  642-31031-083

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه صنایع
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1کارشناسی ناپیوسته  ایمنی صنعتی و محیط کار   
2کارشناسی پیوسته صنایع
3کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir