حذف

ویرایش

 

 

  مقطع تحصیلی  رشته  سرفصل وزارت علوم  چارت پیشنهادی گروه
کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار  دانلود 
کارشناسی پیوسته صنایع-دانلود 
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها-دانلود

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir