حذف

ویرایش

 

مدیر گروه معماری و شهرسازی

   نام و نام خانوادگی: فاطمه نوری

   مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری معماری

   ایمیل: f.nouri90@gmail.com

   شماره تماس:  650-31031-083

 ساعات حضور:      یکشنبه 9-12    سه شنبه 9-12 

 

 

 

کارشناس گروه معماری و شهرسازی

   نام و نام خانوادگی:  شیوا قربانی

   مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

   شماره تماس:  642-31031-083

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه معماری و شهرسازی
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1کاردانی پیوستهنقشه کشی معماری- معماری
2کارشناسی ناپیوستهعلمی کاربردی معماری
3کارشناسی پیوستهمعماری داخلی
4کارشناسی پیوستهمهندسی شهرسازی
5کارشناسی پیوستهمهندسی معماری
6کارشناسی ارشدمهندسی معماری

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir