حذف

ویرایش

 

مدیر گروه مکانیک
    

   نام و نام خانوادگی:

   مدرک تحصیلی:

 

   ایمیل:

 

   شماره تماس:

 

 ساعات حضور: 8 الی 18 روز های زوج

 

 

 

کارشناس گروه مکانیک
    

   نام و نام خانوادگی:

 

 

   شماره تماس:

 

 

 

 


رشته های تحصیلی دایر در گروه مکانیک


  ردیف  مقطع تحصیلی         رشته و گرایش                   
   

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir