حذف

ویرایش

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد گروه عمران گرایش سازه از سال 96-97 کارشناسی ارشد

 

ردیفنام فرمدانلود
1لیست پایان نامه کارشناسی ارشد گروه عمران گرایش سازه از سال 96-97 کارشناسی ارشددانلود فرم

 

  

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد گروه صنایع سال 97

 

ردیفنام فرمدانلود
1لیست عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد گروه صنایع سال 97دانلود فرم

 

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر گرایش نرم افزار سال 97

 

ردیفنام فرمدانلود
1لیست عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر گرایش نرم افزار سال 97دانلود فرم

 

 

عنوان پایان نامه گروه برق-گرایش الکترونیک از سال 95-97

 

ردیفنام فرمدانلود
1لیست عنوان پایان نامه گروه برق-گرایش الکترونیک از سال 95-97دانلود فرم

 

 

عنوان پایان نامه گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری منطقه ای از سال 95-98 کارشناسی ارشد

 

ردیفنام فرمدانلود
1لیست عنوان پایان نامه گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری منطقه ای از سال 95-98 کارشناسی ارشددانلود فرم

 

 

عنوان پایان نامه گروه علوم باغبانی از سال93-97

 

ردیفنام فرمدانلود
1لیست عنوان پایان نامه گروه علوم باغبانی از سال93-97دانلود فرم

 

 

اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir