حذف

ویرایش

 

 

 

 

 

موسسه آموزش عالى جهاددانشگاهی كرمانشاه

پیشرودرتحقق دانشگاه کارآفرین

♦️ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه♦️

📍در مقاطع:
- كاردانى
- كارشناسى ناپيوسته
- كارشناسى پيوسته
- کارشناسی ارشد
دانشجو مى پذيرد.

☎️شماره مشاوره‌:
08331031 داخلی 658

🌐 www.jdku.ac.ir

آدرس کرمانشاه سه راه 22 بهمن ساختمان موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه

حذف

ویرایش

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir