حذف

ویرایش

 

مدیر گروه کامپیوتر

   نام و نام خانوادگی:  خانم حیرانی 

   مدرک تحصیلی: 

   ایمیل: 

   شماره تماس:  632-31031-083

 ساعات حضور:      شنبه 15:30-17:30    یکشنبه 15:30-17:30    

 

 

 

کارشناس گروه کامپیوتر

   نام و نام خانوادگی:  فاطمه بهروزی نیا

   مدرک تحصیلی: -

   شماره تماس:  639-31031-083

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه کامپیوتر
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1  

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir