حذف

ویرایش

 

 

  مقطع تحصیلی  رشته  سرفصل وزارت علوم  چارت پیشنهادی گروه
 چارت کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر دانلود 
چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر-دانلود 
چارت کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-دانلود 
چارت کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-دانلود 

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir