حذف

ویرایش

 

مدیر گروه گیاهان دارویی

   نام و نام خانوادگی:  شهاب خوش خوی

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زراعت

   ایمیل: khoshkhooi.sh@gmail.com

   شماره تماس:  410-31031-083

 ساعات حضور:     یکشنبه 15:30-17:00      دوشنبه 15:30-17:30    

 

 

  

کارشناس گیاهان دارویی

 

  نام و نام خانوادگی:  بهناز دوستی

   مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد برق ،مخابرات

   شماره تماس:  640-31031-083

 

 

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir