حذف

ویرایش

 

 لیست دانلود فرم های کارشناس ارشد

 

ردیفنام فرمدانلود
1فرم شماره 1- پروپوزالدانلود فرم
2 فرم شماره 2- ابلاغ تصویب پروپوزال به دانشجودانلود فرم
3فرم شماره 3- تقاضای تغییر عنوان پایان نامهدانلود فرم
4فرم شماره 4- تقاضای تغییر استاد راهنمادانلود فرم
5فرم شماره 5- فرم درخواست تمدید پايان نامه کارشناسي ارشددانلود فرم
6فرم شماره 6- فرم اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامهدانلود فرم
7فرم شماره 7- فرم انصراف از مقالهدانلود فرم
8فرم شماره 8- اعلام آمادگی دفاعدانلود فرم
9فرم شماره 9- فرم شركت در جلسه دفاع از پایان نامه سایر دانشجویاندانلود فرم
10فرم شماره 10- تعیین نمره ارزش مقالهدانلود فرم
11فرم شماره 11- مجوز سی دی پایان نامهدانلود فرم

 

 

اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir