حذف

ویرایش

انتخاب واحد       
انتخاب تک درس       
ساختار موسسه
› ریاست› سنجش و نظارت
› معاونت آموزش› روابط عمومی و امور بین الملل
› معاونت اداری مالی› فناوری اطلاعات
› معاونت دانشجویی فرهنگی› مرکز مشاوره
› معاونت پژوهش و فناوری› آموزش مجازی
اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir