حذف

ویرایش

 

 لیست دانلود فرم های موسسه

 

ردیفنام فرمدانلود
1آیین نامه کانون های فرهنگیدانلود فرم
2 آیین نامه انجمن های علمیدانلود فرم
3دستورالعمل‌اجرایی نحوه‌ی رفتار و پوشش اسلامی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالیدانلود فرم
4ضوابط ناظر بر فعاليت نشرياتدانلود فرم

 

 

اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir