حذف

ویرایش

 

 

چارت پیشنهادی گروه برق

 

ردیفنامدانلود
1چارت پیشنهادی گروه برق، دوره کاردانی الکترونیک (مجموع 74 واحد)دانلود فرم
2چارت پیشنهادی گروه برق، دوره کارشناسی مهندسی برق ورودی 97 (مجموع 142 واحد)دانلود فرم
3چارت پیشنىادی گروه برق، دوره کارشناسی ناپیيسته الکترونیک ورودی 97 (مجميع 70 واحد)دانلود فرم
4چارت پیشنهادی گروه برق ، دوره کارشناسی ارشد (گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک) ورودی 97 (مجموع 32 واحد)دانلود فرم

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir