حذف

ویرایش

 

چارت پیشنهادی گروه زبان انگلیسی

 

ردیفنامدانلود
1

چارت پیشنهادی گروه زبان انگلیسی، دوره کارشناسی ناپیوسته مترجمی 96 (مجموع 71+6 واحد)

دانلود فرم
 2

چارت پیشنهادی گروه آموزش زبان انگلیسی، دوره کارشناسی پیوسته 

 دانلود فرم
 3 

چارت پیشنهادی گروه مترجمی زبان انگلیسی، دوره کارشناسی پیوسته 

 دانلود فرم

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir