حذف

ویرایش

 

 

چارت پیشنهادی گروه مهندسی عمران

 

ردیفنامدانلود
1

چارت پیشنهادی گروه مهندسی اجرائی عمران ، دوره کارشناسی ناپیوسته  (مجموع 80 واحد)

دانلود فرم
2

چارت پیشنهادی گروه مهندسی عمران، دوره کارشناسی پیوسته (مجموع 142 واحد)

 
 دانلود فرم
3

 چارت پیشنهادی گروه عمران، دوره کارشناسی ارشد سازه

 دانلود فرم

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir