حذف

ویرایش

 

چارت پیشنهادی گروه معماری

 

ردیفنامدانلود
1

چارت پیشنهادی کاردانی پیوسته معماری - نقشه کشی ( مجموع 74 واحد + 4 واحد جبرانی)

 
دانلود فرم
2

چارت پیشنهادی گروه مهندسی شهرسازی، دوره کارشناسی پیوسته ( مجموع 140 واحد)

دانلود فرم
3چارت پیشنهادی گروه معماری، دوره کارشناسی ناپیوسته ( مجموع 70 واحد)

دانلود فرم

4چارت پیشنهادی گروه مهندسی معماری، دوره کارشناسی پیوسته (مجموع 140 واحد)

دانلود فرم

5چارت پیشنهادی گروه معماری داخلی، دوره کارشناسی پیوسته (مجموع 136واحد)

دانلود فرم

6چارت پیشنهادی گروه معماری، دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 97 (مجموع 32واحد)-(منطبق بر سرفصل دانشگاه تهران)

دانلود فرم

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir