حذف

ویرایش

 

 

چارت پیشنهادی گروه مهندسی صنایع

 

ردیفنامدانلود
1

چارت پیشنهادی گروه مهندسی صنایع، دوره کارشناسی پیوسته ورودی 97

دانلود فرم
2

چارت پیشنهادی گروه مهندسی صنایع، دوره کارشناسی ارشد ورودی 96

دانلود فرم
3

چارت پیشنهادی گروه مهندسی صنایع، دوره کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار

دانلود فرم

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir