حذف

ویرایش

 

چارت پیشنهادی گروه کامپیوتر

 

ردیفنامدانلود
1

چارت پیشنهادی گروه کامپیوتر، دوره کاردانی پیوسته (مجموع 73 واحد)

دانلود فرم
2

چارت پیشنهادی گروه کامپیوتر، دوره کارشناسی پیوسته ورودی 92

 دانلود فرم
3

چارت پیشنهادی گروه کامپیوتر، دوره کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات

 دانلود فرم
4

 چارت پیشنهادی گروه کامپیوتر ، دوره کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

 دانلود فرم
5

چارت پیشنهادی گروه کامپیوتر ، دوره کارشناسی ارشد

 دانلود فرم

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir