حذف

ویرایش

  

 لیست دانلود پایان نامه های ارشد

 

ردیفنامدانلود
1

چارت پیشنهادی گروه  گیاهان دارویی دوره کارشناسی ارشد

 
دانلود فرم
2

چارت پیشنهادی گروه گیاهان دارویی، دوره کارشناسی ناپیوسته

دانلود فرم

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir