حذف

ویرایش

 

 

کارشناسی ارشد

پذیرش:

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:

(مهندسی کشاورزی، علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه ای و عطری، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک، مهندسی عمران – سازه، مهندسی کامپیوتر –نرم افزار، مهندسی صنایع –بهینه سازی سیستم ها، مهندسی معماری، جغرافیا و برنامه مسکن و بازآفرینی شهری)

 

 

  

 

 
اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir