حذف

ویرایش

 

 

پذیرش کاردانی پیوسته

پذیرش:

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در مقطع کاردانی پیوسته در رشته های ذیل در دو مرحله ی با آزمون و بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

تاریخ ثبت نام و آزمون:

  • تاریخ برگزاری آزمون 1398/05/11
  • تاریخ ثبت نام 1398/02/22 لغایت 1398/02/28

رشته های پذیرش بدون آزمون:

(الکترونیک –الکترونیک عمومی، نقشه کشی معماری، نرم افزارکامپیوتر،کاردان فنی جوشکاری، ساختمان –کارهای عمومی ساختمان)

رشته های پذیرش با آزمون:

 (الکترونیک –الکترونیک عمومی، نقشه کشی معماری، نرم افزار کامپیوتر، کاردان فنی جوشکاری، ساختمان –کارهای عمومی ساختمان)

تاریخ ثبت نام بدون آزمون متعاقباً اعلام می گردد.

 

 
 
اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir