حذف

ویرایش

 

 

کارشناسی ناپیوسته

پذیرش:

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در مقطع کارشناسی ناپیوسته دررشته های ذیل در دو مرحله ی با آزمون و بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

رشته های پذیرش بدون آزمون:

(ایمنی صنعتی و محیط کار، مترجمی زبان آنگلیسی، علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر)

رشته های پذیرش با آزمون:

(مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مترجمی زبان انگلیسی، علمی کاربردی معماری، مهندسی تکنولوژی عمران، مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر، ایمنی صنعتی و محیط کار، مهندسی اجرایی عمران، مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر، علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر، علمی کاربردی حسابداری)

 تاریخ ثبت نام بدون آزمون متعاقباً اعلام می گردد.

 
 
اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir