حذف

ویرایش

 

 

کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته 

پذیرش:

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته در رشته های ذیل در دو مرحله ی با آزمون و بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

 

رشته های پذیرش بدون آزمون:

(معماری داخلی، مهندسی برق، مهندسی خط و سازه های ریلی، مهندسی شهرسازی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی نقشه برداری، کاردانی فنی جوشکاری، کاردانی فنی عمران، جغرافیا، حقوق، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کارهای کوچک، آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، کاردانی مترجمی زبان انگلیسی)

 

 

 
 
اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir