حذف

ویرایش

سامانه آنلاین مشاوره موسسه برای دانشجویان، اساتید ودانش آموختگان

پشتیبانی دانشجویان پشتیبانی اساتید

پشتیبانی دانش آموختگان

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir