حذف

ویرایش

توجه: نام تمامی فایل ها بایستی به صورت یک فایل فشرده و عنوان نام دانشجو باشد. 

 

آپلود مدارک


ثبت اطلاعات

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir