حذف

ویرایش

 

 

 زبان انگلیسی در الکترونیک

مشکلی که اکثریت فراگیران الکترونیک با آن مواجه هستند عدم توانایی استخراج اطلاعات از برگه های اطلاعات (datasheet) قطعات می باشد که به زبان لاتین نوشته شده اند.در این دوره فراگیر با استخراج اطلاعات مورد نیاز در کمترین زمان آشنا می شود.

 

پیشنیاز: ندارد

مدت زمان دوره: 4 ساعت

هزینه دوره: رایگان(در صورتی که مخاطب حداقل دو دوره از مجموعه دوره ها را ثبت نام کرده باشد).

اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir