حذف

ویرایش

قابل توجه تمامی دانشجویان مجترم

 از فرم زیر مبلغ را پرداخت کرده و کد پیگیری را یادداشت کرده تا در فرم ثبت نام وارد کنید.

 

 

پرداخت شهریه


تایید و ادامه ثبت نام

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir