پذیرش کاردانی پیوسته

مشاهده

پذیرش کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته (سراسری)

مشاهده

پذیرش کارشناسی ناپیوسته

مشاهده

پذیرش کارشناسی ارشد

مشاهده

1396/09/11مشاهده جزییات 

ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی

1396/06/30مشاهده جزییات 

مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی ، کارشناسی و ارشد

1397/03/29مشاهده جزییات 

تقویم آموزشی دوره تابستان- سال تحصیلی 97-96

1397/11/11مشاهده جزییات 

تقویم انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۳۹۷-۱۳۹۸

اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir