1396/09/06مشاهده جزییات 

قابل توجه دانشجویان و دانش آموزان محترم شرکت کننده در دومین دوره مسابقه نجات تخم مرغ

1395/09/16مشاهده جزییات 

برگزاری اولین دوره مسابقه بزرگ نجات تخم مرغ

1396/07/27مشاهده جزییات 

زمانبندی ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد.

1396/09/11مشاهده جزییات 

ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی

1396/06/30مشاهده جزییات 

مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی ، کارشناسی و ارشد

ساختار موسسه
› ریاست› سنجش و نظارت
› معاونت آموزش› روابط عمومی و امور بین الملل
› معاونت اداری مالی› فناوری اطلاعات
› معاونت دانشجویی فرهنگی› مرکز مشاوره
› معاونت پژوهش و فناوری› آموزش مجازی
اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir