حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی  1399-1400

  عنوان زمانبندی

  انتخاب واحد

  99/05/25 لغایت 99/06/05

  حذف و اضافه

 30و31شهریور ماه

  شروع کلاس ها

  1399/06/15

  پایان کلاس ها

  1399/10/05

  شروع امتحانات

  1399/10/13

  پایان امتحانات

  1399/10/30

 

 

حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی (ورودی های 99)  1399-1400

  عنوان زمانبندی

  شروع کلاس ها

  1399/08/17

  پایان کلاس ها

  1399/11/02

  شروع امتحانات

  1399/11/07

  پایان امتحانات

  1399/11/16

*ضمنا یادآور می گردد که برای این ورودی ها، نیاز به تشکیل 4 جلسه به صورت جبرانی می باشد.

 

حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  1399-1400

  عنوان زمانبندی

  انتخاب واحد

  99/11/11 لغایت 99/11/21

  حذف و اضافه

  99/12/02 لغایت 99/12/03

  شروع کلاس ها

  1399/11/25

  پایان کلاس ها

  1400/03/28

  شروع امتحانات

  1400/04/01

  پایان امتحانات

  1400/04/15

 

 

حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی (ورودی های 99)  1399-1400

  عنوان زمانبندی

  انتخاب واحد

  99/11/18 لغایت 99/11/25

  حذف و اضافه

  99/12/02 لغایت 99/12/03

  شروع کلاس ها

  1399/11/25

  پایان کلاس ها

  1400/03/28

  شروع امتحانات

  1400/04/01

  پایان امتحانات

  1400/04/15

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir