حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  1399-1400

  عنوان زمانبندی

  انتخاب واحد

  99/11/11 لغایت 99/11/21

  حذف و اضافه

  99/12/02 لغایت 99/12/03

  شروع کلاس ها

  1399/11/25

  پایان کلاس ها

  1400/03/28

  شروع امتحانات

  1400/04/01

  پایان امتحانات

  1400/04/15

 

 

حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی (ورودی های 99)  1399-1400

  عنوان زمانبندی

  انتخاب واحد

  99/11/18 لغایت 99/11/25

  حذف و اضافه

  99/12/02 لغایت 99/12/03

  شروع کلاس ها

  1399/11/25

  پایان کلاس ها

  1400/03/28

  شروع امتحانات

  1400/04/01

  پایان امتحانات

  1400/04/15

 

 

حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی1400

  عنوان زمانبندی

  انتخاب واحد

  1400/04/16 لغایت 1400/04/18

  شروع کلاس ها

  1400/04/19

  پایان کلاس ها

  1400/05/29

  شروع امتحانات

  1400/06/01

  پایان امتحانات

  1400/06/04

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir