حذف

ویرایش

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی  99-98

 

نیمسال اول

زمانبندی

انتخاب واحد

13/06/98 لغایت 22/06/98

حذف و اضافه

01/07/98 لغایت 02/07/98   

شروع کلاس ها

23/06/98

پایان کلاس ها

13/10/98

شروع امتحانات

21/10/98

پایان امتحانات

06/11/98

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir