حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی  99-98

  عنوان زمانبندی

  انتخاب واحد

  1399/05/08لغایت 1399/05/10

  حذف و اضافه

 -

  شروع کلاس ها

  1399/05/11

  پایان کلاس ها

  1399/05/17

  شروع امتحانات

  1399/05/18

  پایان امتحانات

  1399/05/20

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir