حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی  99-98

  عنوان زمانبندی

  انتخاب واحد

  1399/05/08لغایت 1399/05/10

  حذف و اضافه

 -

  شروع کلاس ها

  1399/05/11

  پایان کلاس ها

  1399/05/17

  شروع امتحانات

  1399/05/18

  پایان امتحانات

  1399/05/20

 

 

حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی  1399-1400

  عنوان زمانبندی

  انتخاب واحد

  99/05/25 لغایت 99/06/05

  حذف و اضافه

 30و31شهریور ماه

  شروع کلاس ها

  1399/06/15

  پایان کلاس ها

  1399/10/05

  شروع امتحانات

  1399/10/13

  پایان امتحانات

  1399/10/30

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir