حذف

ویرایش

 

 

معاون آموزشی

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مرکز اصلی طرح و تدوین برنامه های آموزشی، نظارت بر امور آموزشی و اجرای برنامه های مصوب آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه می باشد.

 

سرکار خانم اکرم حیرانی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تلفن : 08331031 داخلی 633 

نشانی: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی سه راه 22 بهمن خیابان جهاددانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه

فعالیتهای معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به عنوان مرکز اصلی طرح و تدوین برنامه های آموزشی، نظارت بر امور آموزشی و اجرای برنامه های مصوب آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه به فعالیتهای زیر می پردازد:
الف. برنامه ریزیهای آموزشی

 اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی.
 پیشنهاد طرح های آموزشی جدید و یا اصلاحات مورد نیاز برنامه های آموزشی مصوب مقاطع مختلف به شورای آموزش دانشگاه.
 ارائه طرحها و اصلاحات مصوب شورای آموزش دانشگاه به شورای عالی گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی و اخذ مجوزهای لازم.
 پیشنهاد طرح های آموزشی فوق برنامه.


ب. اجرای مصوبات و برنامه های آموزشی
 اجرای برنامه ها و فوق برنامه های آموزشی مصوب در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و کاردانی.


پ. نظارت و ارزیابی مقررات و برنامه های آموزشی
 نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی و برنامه های آموزشی.
 نظارت بر گروه های آموزشی و برنامه های آموزشی آنها و ایجاد هماهنگی بین آنها.
 نظارت بر جذب، تدریس و ارزیابی اساتید.
 نظارت بر اعضای هیئت علمی و برنامه های آموزشی و پژوهشی آنان.


ت. عضویت در شوراهای آموزشی دانشگاه
 شورای دانشگاه (هیئت رئیسه): این شورا با حضور ریاست دانشگاه، معاونین و مشاور ریاست به صورت هفتگی برای بررسی مسائل مختلف دانشگاه و تصمیم گیری درباره آنها تشکیل می گردد.
 شورای آموزشی: این شورا حداقل هر هفته یک بار تشکیل می‏ شود و کار آن بررسی مسائل مختلف حوزه آموزش است.
 شورای تحصیلات تکمیلی: شورای تحصیلات تکمیلی به اقتضای شرایط و نیاز جهت تصویب عناوین پایان ‏نامه، تعیین استاد راهنما و مشاور سالیانه چند بار تشکیل می ‏شود.

 

حذف

ویرایش

اداره خدمات آموزش

معرفی اداره خدمات آموزش و تحصیلات تکمیلی شامل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی همچنین بیان اهم فعالیتها و مشخصات و شرح وظایف کارشناسان و متصدیان

ناهیدوقاری

تحصیلات: کارشناسی

تلفن : 08331031 داخلی 658

نشانی: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- سه راه 22 بهمن – خیابان جهاددانشگاهی- موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه

الف) خدمات آموزشی

اهم فعالیتها

 پاسخگویی به دانشجویان و رفع مشکلات آموزشی آنان.
 پاسخ به استعلامات و نامه ها ارسالی.
 بررسی وضعیت دانشجویان مشروط، محروم از تحصیل، انصرافی، متقاضی تغییر رشته، میهمان.
 نظارت بر کار زیر مجموعه آموزش و ایجاد هماهنگی بین آنان.
 تهیه گزارشها و آمارهای مورد نیاز.
 پیگیری امور اساتید مانند دعوتنامه، قرارداد، گزارش ساعات همکاری.
 آشنا ساختن دانشجویان با آیین نامه ها و مقررات آموزشی.
 دقت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی و برنامه های تحصیلی رشته های مختلف دانشگاه.
 هماهنگی امور آموزشی دانشگاه با مدیران گروههای آموزشی.
 نظارت بر کیفیت ارائه دروس، وضعیت انتخاب واحدها، امتحانات و ثبت نمرات.
 نظارت، پیگیری و هماهنگی امور مربوط به نرم افزار آموزشی و اصلاح و ارتقای آن.  


کارشناسان و متصدیان اداره خدمات آموزش

مشخصات

شرح وظایف

شیوا قربانی
سمت: کارشناس آموزش

گروه: معماری – صنایع- ایمنی صنعتی- عمومی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن تماس: 31031-083

داخلی :642

- رسیدگی به کلیه امور دانشجویان در تمامی زمینه ها

- همکاری با سایر بخش ها در زمینه های آموزشی

- انجام امور تسویه فارغ التحصیلان

- صدور و پاسخ به کلیه نامه های مربوطه

- انجام امور کمیسیون موارد خاص

- ثبت نام و پذیرش دانشجووانجام انتخاب واحد

- ارتباط بین مدیران گروه ودانشجویان و واحد برنامه ریزی

- انجام امورمربوط به سایت و نرم افزارو اتوماسیون

- انجام کلیه امور مربوط به تشکیل کلاسها و اساتید

-رسیدگی به امور مشکلات در وضعیت نمرات و نرم افزار و رفع نواقص  آنها در سیستم و همکاری با فارغ التحصیلان و نظارت و سنجش و واحد انفورماتیک


الهام فاضلی

سمت: کارشناس آموزش

گروه: برق – زبان – حسابداری- جغرافیا

تحصیلات: کارشناسی

تلفن تماس: 31031-083

داخلی : 643

- رسیدگی به کلیه امور دانشجویان در تمامی زمینه ها

- همکاری با سایر بخش ها در زمینه های آموزشی

- انجام امور تسویه فارغ التحصیلان

- صدور و پاسخ به کلیه نامه های مربوطه

- انجام امور کمیسیون موارد خاص

- ثبت نام و پذیرش دانشجووانجام انتخاب واحد

- ارتباط بین مدیران گروه و دانشجویان و واحد برنامه ریزی

- انجام امور مربوط به سایت و نرم افزار و اتوماسیون

       - انجام کلیه امور مربوط به تشکیل کلاسها و اساتید

 

فاطمه بهروزی نیا

سمت: کارشناس آموزش

گروه: کامپیوتر -حقوق

تحصیلات: کارشناسی

تلفن تماس: 31031-083

داخلی :639

- رسیدگی به کلیه امور دانشجویان در تمامی زمینه ها

- همکاری با سایر بخش ها در زمینه های آموزشی

- انجام امور تسویه فارغ التحصیلان

- صدور و پاسخ به کلیه نامه های مربوطه

- انجام امور کمیسیون موارد خاص

- ثبت نام و پذیرش دانشجووانجام انتخاب واحد

- ارتباط بین مدیران گروه ودانشجویان و واحد برنامه ریزی

- انجام امورمربوط به سایت و نرم افزارو اتوماسیون

- انجام کلیه امور مربوط به تشکیل کلاسها و اساتید

 

یکتا علیئی

سمت: کارشناس آموزش

گروه: گیاهان دارویی – عمران-مکانیک – خط و سازه های ریلی - شیمی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن تماس: 31031-083

داخلی :641

- رسیدگی به کلیه امور دانشجویان در تمامی زمینه ها

- همکاری با سایر بخش ها در زمینه های آموزشی

- انجام امور تسویه فارغ التحصیلان

- صدور و پاسخ به کلیه نامه های مربوطه

- انجام امور کمیسیون موارد خاص

- ثبت نام و پذیرش دانشجووانجام انتخاب واحد

- ارتباط بین مدیران گروه ودانشجویان و واحد برنامه ریزی

- انجام امورمربوط به سایت و نرم افزارو اتوماسیون

- انجام کلیه امور مربوط به تشکیل کلاسها و اساتید

 

پری آریش

سمت: متصدی دایره امتحانات و امور اساتید

تحصیلات: کاردانی

تلفن تماس: 31031-083

داخلی :635

-          همانگی بااساتید و امور مربوط به اساتید

-          ثبت قرارداد و هماهنگی آن با اساتید و مدیران گروه

-          برگزاری و انجام کلیه امورامتحانات

-          تحویل اوراق امتحانی به اساتید

-          رسیدگی به درخواست تدریس مدرسین ورودی جدید

اعظم سهرابی

سمت: متصدی امور بایگانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن تماس: 31031-083

داخلی :659

- بایگانى و نظم بخشى به پرونده ‏های دانشجویی، مدارک تحصیلی، مکاتبات
- نظارت دائم بر پرونده ‏های دانشجویان و اطمینان از کامل بودن مدارک آنان
- ارسال پرونده ‏ها، نامه ‏ها، فرمها به سایر بخش ها

- تشکیل پرونده های ثبت نام شده و تکمیل آنها

- ارجاع پرونده های فارغ التحصیل به فارغ التحصیلان


سمت: متصدی امورفارغ التحصیلان

تحصیلات:
تلفن تماس: : 31031-083

داخلی :634

 

 

حذف

ویرایش

واحد برنامه ریزی آموزشی

 

پروانه کلوندی

سمت: متصدی برنامه ریزی آموزشی

اهم فعالیتها 

  • حضور دائمی در دفتر و پاسخگویی به مراجعین و دانشجویان , اساتید , مراجعات متفرقه .
  •  نظارت وارزیابی اساتید .
  •  گرد آوری اطلاعات مورد نیاز معاون آموزشی در زمینه امور برنامه ریزی.
  •   تهیه و تنظیم گزارشها و جداول مربوط به برنامه های آموزشی و همچنین فعالیتهای انجام شده در این خصوص.
  •  نظارت بر برنامه‏ریزى روز و ساعت برگزارى کلاسها و حضور اساتید.
  • نظارت و هماهنگی های لازم جهت جدول حضو ر اساتید هیات علمی و ارایه گزارش آن به معاونت آموزشی.
  • انجام امور محوله از سوی معاون آموزشی.

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir