حذف

ویرایش

 

مقاطع و رشته های تحصیلی

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه دارای چهار مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی می باشد که هم اکنون مجموعاً 42 رشته تحصیلی در هر چهار مقطع است که در جدول زیر نمایش داده شده است.

عنوان رشته

مقطع

ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته

الکترونیک – الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری-معماری

کاردانی پیوسته

نرم افزار کامپیوتر

کاردانی پیوسته

کاردان فنی جوشکاری

کاردانی ناپیوسته

کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

کاردانی ناپیوسته

کاردانی فنی عمران

کاردانی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

ایمنی صنعتی و محیط کار

 کارشناسی ناپیوسته

علمی کاربردی حسابداری

 کارشناسی ناپیوسته

علمی کاربردی معماری

 کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی عمران

 کارشناسی ناپیوسته

مهندسی اجرایی عمران

 کارشناسی ناپیوسته

مترجمی زبان انگلیسی

 کارشناسی ناپیوسته

علمی- کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

 کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر

 کارشناسی پیوسته

حقوق

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

معماری داخلی

کارشناسی پیوسته

مهندسی شهرسازی

کارشناسی پیوسته

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

جغرافیا

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

کارشناسی پیوسته

مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته

مهندسی نقشه برداری

کارشناسی پیوسته

مدیریت کسب و کار کوچک

کارشناسی پیوسته

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

مهندسی خط و سازه های ریلی

کارشناسی پیوسته

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

حسابداری

کارشناسی پیوسته

علوم و مهندسی باغبانی – گیاهان دارویی

کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

کارشناسی ارشد

مهندسی برق –مدارهای مجتمع  الکترونیک

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران- سازه

کارشناسی ارشد

مهندسی  کامپیوتر –  نرم افزار

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها

کارشناسی ارشد

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری

کارشناسی ارشد

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir