قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

images

ضمن عرض خیرمقدم خدمت دانشجویان جدیدالورود
وباآرزوی توفیق درسال تحصیلی جدید برای ثبت نام در روزهای دوشنبه وسه شنبه مورخ ۹۹/۷/۲۸الی۹۹/۷/۲۹با بهمراه داشتن مدارک ذیل به موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی جهاددانشگاهی مراجعه فرمایید.

 

 مدارک موردنیازثبت نام کاردانی پیوسته

۱_پرینت قبولی
۲_ سه سری کپی کارت ملی برابر اصل
۳_دوسری کپی شناسنامه تمام صفحات برابر اصل
۴_۱4قطعه عکس بهمراه پشت نویسی
۵_اصل مدرک دیپلم
۶_ریزنمرات دیپلم وتاییدیه تحصیلی
۷_ارائه کارت پایان خدمت وکپی برابراصل برای آقایان الزامیست ودرصورت نداشتن کارت پایان خدمت داشتن معافیت تحصیلی الزامی میباشد

 

مدارک موردنیازثبت نام کارشناسی پیوسته

۱_پرینت قبولی
۲_سه سری کپی کارت ملی برابراصل
۳_دوسری کپی شناسنامه تمام صفحات برابراصل
۴_۱4قطعه عکس بهمراه پشت نویسی 
۵_اصل دیپلم
۶_ریزنمرات دیپلم وتاییدیه تحصیلی
۷_درصورت دارا بودن نظام سالی واحدی ارائه مدرک پیش دانشگاهی وریزنمرات الزامی میباشد
۸_ارائه کارت پایان خدمت وکپی برابراصل برای آقایان الزامی میباشد،درصورت نداشتن کارت پایان خدمت داشتن معافیت تحصیلی الزامی میباشد

 

 مدارک موردنیازثبت نام کارشناسی ناپیوسته

۱_پرینت قبولی
۲_سه سری کپی کارت ملی برابراصل
۳_دوسری کپی شناسنامه تمام صفحات برابراصل
۴_۱4قطعه عکس بهمراه پشت نویسی 
۵_ارائه اصل مدرک کاردانی
۶_ریزنمرات دوره کاردانی وتاییدیه تحصیلی
۷_ارائه کارت پایان خدمت وکپی برابراصل برای آقایان الزامی میباشد،درصورت نداشتن کارت پایان خدمت داشتن معافیت تحصیلی الزامی میباشد

 

مدارک موردنیازثبت نام کارشناسی ارشد

۱_پرینت قبولی
۲_سه سری کپی کارت ملی برابراصل
۳_دوسری کپی شناسنامه تمام صفحات برابراصل
۴_۱4قطعه عکس بهمراه پشت نویسی 
۵_ارائه اصل مدرک کارشناسی(درصورت مقطع کارشناسی ناپیوسته ارائه اصل مدرک کاردانی الزامی میباشد)
۶_ریزنمرات دوره کارشناسی وتاییدیه تحصیلی
۷_ارائه کارت پایان خدمت وکپی برابراصل برای آقایان الزامی میباشد،درصورت نداشتن کارت پایان خدمت داشتن معافیت تحصیلی الزامی میباشد

امتیاز شما به این خبر:

دیدگاه ها

چاپ

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir