ردیف                             عنوان مقاله  دانلود
   1                       تفسیر بسم الله الرحمن الرحيم   دانلود
   2                   چگونگی آغاز امامت و غیبت امام زمان (عج)   دانلود
   3        معناشناسی و جایگاه تفکر در قرآن، احادیث و آرای امام خمینی (ره)   دانلود

  

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir