حذف

ویرایش

 

معاونت فرهنگی، دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه از سال 84 شروع به فعالیت نموده است و در دو بخش فرهنگی و دانشجویی به ارائه ی خدمات می پردازد.

زمینه فعالیت های فرهنگی دانشجویی با توجه به ماهیت جهاد دانشگاهی و توجه ویژه به مسائل فرهنگی اقدام های صورت گرفته براساس موارد ذیل بوده است.

  • برنامه های فرهنگی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  • سند چشم انداز جهاد دانشگاهی
  • سند چشم انداز و برنامه های میان مدت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

اجرای مراحل فوق در قالب تشکیل جلسات هم اندیشی ، شورای فرهنگی دانشجویی ، سلسله نشست‌های دانشجویی ،مشاوره در زمینه های مختلف ، برگزاری مراسم  ملی و مذهبی ، اردو ها ، فعال نمودن کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی ، جشن ازدواج دانشجویی ، عتبات دانشجویی وسایر برنامه های فرهنگی بوده است .

در حوزه دانشجویی به صورت مختصر به فعالیت این حوزه در زمینه های ذیل اشاره نمود.

  • ارتباط با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و اعطای وام های دانشجویی و بازپرداخت وام ها‌ی
  • اعطای وام داخلی به دانشجویان
  • انجام امور مربوط به سلف سرویس دانشگاه و ارزاق دانشجویی
  • کمیته انضباطی و رسیدگی به تخلفات دانشجویی
  • تشکیل کمیسیون تخفیف و اعمال تخفیفات به دانشجویان کم بضاعت ، دانشجویان نخبه و ممتاز آموزشی ، علمی و ورزشی
  • صدور کارت دانشجویی

حذف

ویرایش

 

1398/04/25
همایش درس هایی از سیلاب های اخیر
زمان : چهارشنبه ۱۸ اردیبهشتساعت ۱۰ صبح مکان: سالن اجتماعات علامه طباطبایی جهاد دانشگاهی

 

 

ردیفنام دانلود
1بازپرداخت وام وزارت علومدانلود
2وام داخلیدانلود
2وام زیارت عتبات دانشجویی اصلیدانلود
4وام وزارت علومدانلود
5فرم وام داخلیدانلود
6فرم وام وزارت علومدانلود

 

 

اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir