حذف

ویرایش

 

معاونت فرهنگی، دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه از سال 84 شروع به فعالیت نموده است و در دو بخش فرهنگی و دانشجویی به ارائه ی خدمات می پردازد.

زمینه فعالیت های فرهنگی دانشجویی با توجه به ماهیت جهاد دانشگاهی و توجه ویژه به مسائل فرهنگی اقدام های صورت گرفته براساس موارد ذیل بوده است.

  • برنامه های فرهنگی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  • سند چشم انداز جهاد دانشگاهی
  • سند چشم انداز و برنامه های میان مدت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

اجرای مراحل فوق در قالب تشکیل جلسات هم اندیشی ، شورای فرهنگی دانشجویی ، سلسله نشست‌های دانشجویی ،مشاوره در زمینه های مختلف ، برگزاری مراسم  ملی و مذهبی ، اردو ها ، فعال نمودن کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی ، جشن ازدواج دانشجویی ، عتبات دانشجویی وسایر برنامه های فرهنگی بوده است .

در حوزه دانشجویی به صورت مختصر به فعالیت این حوزه در زمینه های ذیل اشاره نمود.

  • ارتباط با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و اعطای وام های دانشجویی و بازپرداخت وام ها‌ی
  • اعطای وام داخلی به دانشجویان
  • انجام امور مربوط به سلف سرویس دانشگاه و ارزاق دانشجویی
  • کمیته انضباطی و رسیدگی به تخلفات دانشجویی
  • تشکیل کمیسیون تخفیف و اعمال تخفیفات به دانشجویان کم بضاعت ، دانشجویان نخبه و ممتاز آموزشی ، علمی و ورزشی
  • صدور کارت دانشجویی

حذف

ویرایش

 

حذف

ویرایش

 

 

 

  ردیف                              عنوان  دانلود
    1  بازپرداخت وام صندوق رفاه وزارت علوم دانلود
    2  اطلاعیه وام داخلی موسسه دانلود
    3  اطلاعیه وام زیارت   دانلود
    4  اطلاعیه وام صندوق رفاه وزارت علوم دانلود
    5  فرم وام داخلی موسسه دانلود
    6  فرم وام صندوق رفاه وزارت علوم دانلود

 

 

اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir