مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص ، کارآفرین و متعهد از سال 1384 از طریق کنکور سراسری اقدام به پذیرش دانشجو کرد و در حال حاضر قریب 4000 دانشجو در مقاطع :

کاردانی (پیوسته و نا پیوسته ) و کارشناسی (پیوسته و نا پیوسته ) و کارشناسی ارشد نا پیوسته در 39 کد رشته در این مؤسسه مشغول به تحصیل می باشند.
در طول این مدت مؤسسه با جذب بیش از 250 دانشیار،استادیار و مربی به عنوان هیات علمی و مدرس حق التدریس توانمند و مجرب فضای مناسب جهت نیل به اهداف والای نظام آموزش عالی کشور را فراهم ساخته است.

ساختار موسسه
› ریاست› سنجش و نظارت
› معاونت آموزش› روابط عمومی و امور بین الملل
› معاونت اداری مالی› فناوری اطلاعات
› معاونت دانشجویی فرهنگی› مرکز مشاوره
› معاونت پژوهش و فناوری› آموزش مجازی
اطلاعات تماس
نشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهینشانی : کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی : info@jdku.ac.irپست الکترونیکی : info@jdku.ac.ir
تلفن : 31031 083تلفن : 31031 083
نمابر : 38246768 083نمابر : 38246768 083
کد پستی : 1577-67154کد پستی : 1577-67154
تلگرام : https://t.me/JDKUirتلگرام : https://t.me/JDKUir