آرشیو اطلاعیه های پژوهشی

گیاهان دارویی

 • عنوان پایان نامه : بررسی اثر پراکسید هیدروژن بر تحمل به تنش شوری و برخی پاسخ های فیزیولوژیک در گیاه مرزه تابستانه
 • نگارش :ایرج رحمانی
 • استاد راهنما : دکتر رحمت اله غلامی

گیاهان دارویی

 • عنوان پایان نامه : اثر سالیسیلیک اسید و کود زیستی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و عملکرد ریحان تحت تنش کم آبیاری
 • نگارش : محمدباقر صمدی راد
 • استاد راهنما : دکتر رحمت اله غلامی

مهندسی عمران

عنوان پایان نامه : تاثیر سنگدانه های بازیافتی بر بتن خودتراکم دارای الیاف پلی پرو

محقق : سعید رضائی گوهرچقائی

استاد راهنما : دکتر جواد اسفندیاری

مهندسی عمران سازه

 • عنوان پایان نامه : تحلیل و پایداری دینامیکی تونل مترو با در نظر گرفتن اندر کنش سازه و تحلیل لرزه ای قطار شهری کرمانشاه
 • نگارش : سلیمان کرمی نامیوندی
 • استاد راهنما : دکتر حسن شرفی

مهندسی صنایع

 • عنوان پایان نامه : ارزیابی وضعیت هزینه،زمان پروژه با استفاده از رویکرد مدیریت ارزش کسب شده و شبیه سازی در شرایط ریسک و عدم قطعیت
 • محقق : سیدرسول عنبر زاده
 • استاد راهنما : دکتر محدثه نادرشاهی

مهندسی عمران سازه

 • عنوان پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی تاثیر مصالح بازیافتی و میکروسیلیس بر مشخصات مکانیکی بتن
 • نگارش : پوریا لرستانی
 • استاد راهنما : دکتر محمدهادی توانا

 

مهندسی عمران سازه

 • عنوان پایان نامه : بررسی اثرات ضخامت ورق های پیوستگی و مضاعف بر سختی اتصال صلب جوشی
 • نگارش : صبا طهماسبی افشار
 • استاد راهنما : دکتر مهرزاد تحملی رودسری

مهندسی عمران سازه

 • عنوان پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی تاثیر مصالح بازیافتی و پودر شیشه بر مشخصات مکانیکی بتن
 • نگارش : رامین مسعودی
 • استاد راهنما :دکتر محمد هادی توانا

مهندسی صنایع

عنوان پایان نامه : مدیریت ریسک در سدهای مخزنی نیروگاهی:مطالعه موردی در سد داریان کرمانشاه

نگارش : کیانوش رضاپور

استاد راهنما : دکتر عبدالرضا روشنی

مهندسی صنایع

تاثیر حمل و نقل ریلی بر توسعه استان کرمانشاه

نگارش : عرفان فرامرزی

استاد راهنما : دکتر محدثه نادرشاهی

مهندسی صنایع

عنوان پایان نامه : برنامه ریزی تامین قطعات یدکی پتروشیمی کرمانشاه

نگارش : بهزاد نجفی 

استاد راهنما : دکتر ایوب رحیم زاده

مهندسی عمران

عنوان پایان نامه : بررسی نیروهای نامتعادل قائم در بادبندهای ضربدری

نگارش : بهاره دهقان منعم

استاد راهنما : دکتر مهرداد تحملی رودسری

مهندسی صنایع

ارائه یک مدل تصمیم گیری برای ارتقا بهره وری با تاثیر بر کاهش هزینه در شرکت نفت (مطالعه موردی : شرکت نفت استان کرمانشاه)

نگارش : حورا درویشی

استاد راهنما : دکتر عبدالرضا روشنی

مهندسی صنایع

عنوان پایان نامه :

بررسی زنجیره ارزش زعفران و اولویت بندی عوامل موثر بر آن زنجیره با استفاده از تاپسیس فازی (مطالعه موردی استان کرمانشاه)

نگارش : هستی هوشمند

استاد راهنما : دکتر محمد محمد نژاد

 

 

مهندسی معماری

عنوان پایان نامه : بررسی الگوی بهینه ساختمانهای مسکونی در شهر کرمانشاه از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

نگارش : حسنا احمدی

استاد راهنما : دکتر محمدمهدی مقدسی

 

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir