آرشیو دستاوردهای پژوهشی

عنوان : طراحی سازگار با اقلیم ساختمان مسکونی مبنی بر مراقبت های پزشکی و راهبردهای پایداری محیط زیست (نمونه موردی ، اقلیم کرمانشاه ، ایران)

 

 

 

ارائه توسط : کوثر موسوی

عنوان : بررسی دودکش خورشیدی در به کار گیری انرژیهای تجدید پذیر و توسعه پایدار

ارائه شده توسط : کوثر موسوی ، فائزه طاهری سرمد ، مهنوش اقتداری

عنوان : تاثیر عوامل زیست اقلیمی بر شکل گیری معماری بومی روستاهای اورامانات

ارائه شده توسط : کوثر موسوی

پژوهشگر برتر سومین جشنواره ملی نخستین جشنواره بینالمللی تالیف برتر علمی ، جایزه ویژه خیام

عنوان : بررسی دودکش خورشیدی در بکارگیری انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار 

ارائه شده توسط : کوثری موسوی ، فائزه طاهری سرمد ، مهنوش اقتداری 

عنوان : طراحی مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد با رویکرد پایداری اجتماعی فرهنگی

ارائه شده توسطِ : میلاد محمدی - سید علی نوری

 

اخذ پذیرش  در ساخت دستگاه مطبوع سازهوشمند محیط در مرحله رشد در پارک علم و فناوری کرمانشاه توسط آقای محمد سعید شیخی - دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک از موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

اخذ پذیرش در "ساخت دستگاه کنترول کننده زوایای مفاصل دست و پا" در مرحله پیش رشد در پارک علم و فناوری کرمانشاه توسط دانشجویان خانم ها هانیه میرزایی ، مرجان خسروی و آقای سید امید ابراهیمی از موسسه جهاد دانشگاهی کرمانشاه

Dear Researcher : Mr.Masoud Jalali

hereby certifies that the scientific paper as :

Evaluating the efficiency of Kermanshah handicraft supply chaing fuzzy data envelopment analysis method and balansed scorecardmodel

Dear Researcher: Ms . Mohadeseh Nadershahi

hereby certifies that the scientific paper as :

Evaluating the efficiency of Kermanshah handicraft supply chain using fuzzy data envelopment analysis method and balanced scorecard mpdel 

Hereby This is to certify that your paper Entitled as :

Implementation and Design The system of Heart Bests Monitoring and Its Transition to Health Automation 

Dear: akbar khordbin - mahmood ahmadi

 

 • عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی کارایی و اثر بخش دفتر مدیریت پروژه(pmo) (مطالعه موردی پروژه های قطار شهری کرمانشاه)
 • نویسندگان : 1- سیدرسول عنبرزاده 2- محدثه نادرشاهی
 • عنوان مقاله : شناسایی و تعیین عوامل موثر بر موفقیت پروژه های عمرانی با بکارگیری دیمتل فازی (مطالعه ی موردی پروژه قطار شهری کرمانشاه)
 • نویسندگان : 1-سیدرسول عنبرزاده 2- محدثه نادرشاهی
 • عنوان مقاله : ارزیابی وضعیت زمان و هزینه پروژه با تلفیق مدیریت ارزش حاصله ی فازی و مدیریت
 • نویسندگان : 1- سید رسول عنبرزاده 2-محدثه نادرشاهی
 • عنوان مقاله : اولویت بندیسیستم های مختلف حمل و نقل ریلی درون شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بهبود یافته (مطالعه ی موردی شهر کرمانشاه)
 • نویسندگان : 1-سید رسول عنبرزاده 2- محدثه نادر شاهی
 • Entitled :

Identification and Risk Assignment of project Light Rail Transit of Kermanshah Using Combined Techniques of RFMEA and AHP and Fuzzy Topsis

 • Seyed Rasool Anbarzadeh
 • عنوان مقاله : ارزیابی وضعیت زمان و هزینه پروژه با بکارگیری تکنیک های مدیریت ارزش حاصله و مدیریت زنجیره ی بحرانی تحت شرایط ریسک
 • نویسندگان : 1-سید رسول عنبر زاده 2- محدثه نادرشاهی
 • عنوان مقاله: اولویت بندی راهکارهای کاهش زمان پروژه های عمرانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی
 • نویسندگان: 1-سیدرسول عنبرزاده 2- محدثه نادرشاهی

دارای تاییدیه از سازمان غذا و دارو و سازمان بهداشت جهانی

نام دانشجو : محمد سعید شیخی

عنوان اختراع : نگاتسکوب با قابلیت کنترول خودکارنور صفحه متناسب با نور محیط

مشخصات مالک :

 • وحید صحرانورد (80%)
 • دکتر فرناز خامین (10%)
 • موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه (10%)

عنوان اختراع: مطبوع سازی هوای کابین خودرو با خاصیت درمانی و ضد میکروبی

مشخصات مالک :

 • دکتر فرناز خامین همدانی (10%)
 • محمد سعید شیخی (80%)
 • موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی (10%)

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir