آرشیو دستاوردهای پژوهشی

 • عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی کارایی و اثر بخش دفتر مدیریت پروژه(pmo) (مطالعه موردی پروژه های قطار شهری کرمانشاه)
 • نویسندگان : 1- سیدرسول عنبرزاده 2- محدثه نادرشاهی
 • عنوان مقاله : شناسایی و تعیین عوامل موثر بر موفقیت پروژه های عمرانی با بکارگیری دیمتل فازی (مطالعه ی موردی پروژه قطار شهری کرمانشاه)
 • نویسندگان : 1-سیدرسول عنبرزاده 2- محدثه نادرشاهی
 • عنوان مقاله : ارزیابی وضعیت زمان و هزینه پروژه با تلفیق مدیریت ارزش حاصله ی فازی و مدیریت
 • نویسندگان : 1- سید رسول عنبرزاده 2-محدثه نادرشاهی
 • عنوان مقاله : اولویت بندیسیستم های مختلف حمل و نقل ریلی درون شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بهبود یافته (مطالعه ی موردی شهر کرمانشاه)
 • نویسندگان : 1-سید رسول عنبرزاده 2- محدثه نادر شاهی
 • Entitled :

Identification and Risk Assignment of project Light Rail Transit of Kermanshah Using Combined Techniques of RFMEA and AHP and Fuzzy Topsis

 • Seyed Rasool Anbarzadeh
 • عنوان مقاله : ارزیابی وضعیت زمان و هزینه پروژه با بکارگیری تکنیک های مدیریت ارزش حاصله و مدیریت زنجیره ی بحرانی تحت شرایط ریسک
 • نویسندگان : 1-سید رسول عنبر زاده 2- محدثه نادرشاهی
 • عنوان مقاله: اولویت بندی راهکارهای کاهش زمان پروژه های عمرانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی
 • نویسندگان: 1-سیدرسول عنبرزاده 2- محدثه نادرشاهی

دارای تاییدیه از سازمان غذا و دارو و سازمان بهداشت جهانی

نام دانشجو : محمد سعید شیخی

عنوان اختراع : نگاتسکوب با قابلیت کنترول خودکارنور صفحه متناسب با نور محیط

مشخصات مالک :

 • وحید صحرانورد (80%)
 • دکتر فرناز خامین (10%)
 • موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه (10%)

عنوان اختراع: مطبوع سازی هوای کابین خودرو با خاصیت درمانی و ضد میکروبی

مشخصات مالک :

 • دکتر فرناز خامین همدانی (10%)
 • محمد سعید شیخی (80%)
 • موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی (10%)

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir