حذف

ویرایش

  

 آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ

در این آزمایشگاه دستگاههای اندازه گیری و شبیه سازی مدارهای آنالوگ در 10 میز کار به همراه آرشیو کاملی از قطعات آنالوگ به منظور شبیه سازی مدارهای آنالوگ وجود دارد.  

حذف

ویرایش

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir