حذف

ویرایش

  

 آزمایشگاه سیستم تلویزیون

در این آزمایش یک دستگاه آموزشی سیستم تلویزیون لامپ تصویر دار قدیمی و یک دستگاه آموزشی سیستم تلویزیون صفحه نمایش

حذف

ویرایش

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir