حذف

ویرایش

  

 آزمایشگاه کشت بافت

هدف آزمایشگاه آموزش عملی روش ها و تکنیک های کشت سلول و بافت گیاهی در محیط استریل می باشد. در حال حاضر جدای از بحث آموزشی در این آزمایشگاه فعالیت تجاری تکثیر و تولید گیاهچه های سالم از طریق کشت بافت گیاهی (تولید مینی تیوبر سیب زمینی، پایه های میوه، گیاهان دارویی و زینتی) نیز در حال انجام است که این اقدام توسط واحد فناور تحت حمایت پارک علم و فناوری سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه ، شرکت زیست فناوری بیستون انجام می پذیرد.

حذف

ویرایش

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir