حذف

ویرایش

 

 

 

 

شمارهعنوان فرم  دانلود 
1

پروپوزال

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
1-1

تغییر استاد راهنما

 دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf 
1-2

تغییر عنوان پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
1-3

راهنمای تدوین پروپوزال

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
1-4

فرایند ارایه پروپوزال تا دفاع پایان نامه 

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
1-5

فرم در خواست استاد مشاور

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
1-6

فرم تجاری سازی پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
1-7

فرم ابلاغ تصویب پروپوزال

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
2

شرکت در جلسات دفاع پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
3

اعلام اتمام طرح- تاییدیه داوران

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
3-1

تمدید پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
4

اعلام آمادگی دفاع

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
4-1

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
5

فرم ارزیابی

توسط واحد پژوهش در روز دفاع ارائه می گردد
5-1

فرم  نمره مستخرجا ت پژوهشی

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
5-2

انصراف از نمره مستخرجات پژوهشی

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
5-3

طرح پژوهشی

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
5-4

فرم محصول

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
6

فرم تدوین cd و صحافی

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
7

فرمت تدوین رساله

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
8

دستور العمل نگارش پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
9

فرمت ارائه پاورپوینت

دریافت فایلppدریافت فایل  pdf
10

برگ درخواست مسائل پژوهشي

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir