حذف

ویرایش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     حذف

     ویرایش

      

         جستجوی کتاب

     حذف

     ویرایش

      

       جستجوی پایان نامه

       لیست عناویندانلود لیست

       کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

     pdfxls

       کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

     pdfxls

       کارشناسی ارشد برق و الکترونیک

     pdfxls

       کارشناسی ارشد عمران-سازه

     pdfxls

       کارشناسی ارشد کامپیوتر- نرم افزار

     pdfxls

       کارشناسی ارشد صنایع- بهینه سازی سیستم ها

     pdfxls

       کارشناسی ارشد مهندسی معماری

     pdfxls

      

     حذف

     ویرایش

      

       جستجوی طرح و پروژه

       لیست عناویندانلود لیست

       گروه  معماری و شهرسازی

     pdfxls

       گروه  برق و الکترونیک

     pdfxls

       گروه  ایمنی صنعتی

     pdfxls

       گروه  صنایع

     pdfxls

       گروه کامپیوتر

     pdfxls

       گروه مکانیک

     pdfxls

      

      

     سامانه های اتوماسیون دانشگاه

     آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

     شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

     ایمیل : info@jdku.ac.ir