حذف

ویرایش

شبکه برنامه گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه در راستای ارتقا سطح کیفی و تجاری سازی پایان نامه های دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی، بخشی از فعالیت خود را معطوف به تدوین شبکه برنامه نموده است. شبکه برنامه های مذکور با هدف برطرف ساختن نیازهای سطح استان، منطقه و کشور و بر اساس نیازسنجی تدوین گردیده اند بگونه ای که بتواند زمینه های اشتغال  فارغ التحصیلان و تجاری سازی ایده ها را برای دانشجویان به ارمغان آورد. هر شبکه برنامه از یک زمینه فعالیت تخصصی و چند محور که هر کدام چندین پایان نامه دانشجویی را می تواند شامل شود، تشکیل شده است. عناوین تحقیقاتی پیشنهادی مکمل و ادامه دهنده یکدیگر بوده و دستاوردهای قابل پیش بینی را در پی دارند. گروه های آموزشی موسسه در مقطع تحصیلات تکمیلی با همکاری اساتید برجسته فعال در عرصه های پژوهشی و اجرایی از سال 1395 بر مبنای شبکه برنامه های تدوین شده به راهنمایی و هدایت پایان نامه های دانشجویان پرداخته است.

  • شبکه برنامه گروه صنایع

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir